IUB RSS padeve

www.iubrss.lv

Posted by iubrss uz jūnijs 27, 2011

http://www.iubrss.lv

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“>Tehniskā aprīkojuma noma ESF projektam “Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un …

Posted by iubrss uz februāris 25, 2010

Tehniskā aprīkojuma noma ESF projektam "Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem" …

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“>Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma noma (72000000-5)

Posted by iubrss uz februāris 25, 2010

Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma noma

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“>ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde (73200000-4)

Posted by iubrss uz februāris 25, 2010

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projektu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“>Iekštelpu remontdarbi VSAC “Zemgale” filiāles “Īle” Lielbērzes ēkā un logu un durvju nomaiņa VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši” (45000000-7)

Posted by iubrss uz februāris 25, 2010

Iekštelpu remontdarbi VSAC "Zemgale" filiāles "Īle" Lielbērzes ēkā un logu un durvju nomaiņa VSAC "Zemgale" filiālē "Ķīši"

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“>Degvielas iegāde JPPA “Pilsētsaimniecība” transportlīdzekļu vajadzībām (09134200-9, 09132100-4)

Posted by iubrss uz februāris 25, 2010

Degvielas iegāde JPPA "Pilsētsaimniecība" transportlīdzekļu vajadzībām

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Par jaunu ziņojumu neesamību.

Posted by iubrss uz novembris 26, 2009

Tikko sākās novembris, tā apstājās RSS padeve no IUB. Kā iemesls tiek minēts esošās lapas renovācija.
Paldies M. Avotiņam par operatīvu informāciju, kuru es pats ar nokavēšanos ierakstu. ^^

Labdien!
Mājas lapas jaunumiem noteikti būs, taču pie šī jautājuma risināšanas
ķersimies tad, kad PVS sistēmā stabilā režīmā būs sākusi darboties.
Sludinājumiem un rezultātu paziņojumiem tik drīz solīt nevaru.


Ar cieņu,
Mārtiņš Gailītis
Iepirkumu uzraudzības birojs
Informācijas departamenta direktors

Avoc.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Iekārtu un aprīkojuma komplekta iegāde kūdras produktu ražotnei

Posted by iubrss uz Oktobris 29, 2009

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORDTORF”
Pasūtītāja finansētie iepirkumi (ES fondi).

Warnking GmBll&Co KG (DE 183546762) – 1767133.00 EUR bez PVN

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Par darba praktizēšanai nepieciešamā inventāra piegādi līdz 2009.gada beigām Eiropas Sociālā fonda „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai ietvaros

Posted by iubrss uz Oktobris 29, 2009

Limbažu novada dome
Sarunu procedūra bez paziņojuma.
LND 2009/18ESF
(44510000-8)
SIA “RPB” (40003251941) – 6606,93 LVL

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Kūdras produktu ražotnes Nordtof fabrikas Cesvaines būvniecība saskaņā ar būvprojektu

Posted by iubrss uz Oktobris 29, 2009

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORDTORF”
Pasūtītāja finansētie iepirkumi (ES fondi).

SIA “Rubate” (40003291605) – 1702511,00 LVL bez PVN

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Saldus rajona Kursīšu pagasta valsts nozīmes ūdensnotekas „Kārklupe” (ŪSIK kods 36786) rekonstrukcija

Posted by iubrss uz Oktobris 29, 2009

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Cenu aptauja.
ZMNĪ 2009/49 ELFLA
(45112320-4)
SIA “Meliorācija – A.G.” (40103072030) – 15875,56 LVL

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Autoceļa “Stūri-Auziņi”, Burtnieku novads, Vecates pagasts, rekonstrukcija

Posted by iubrss uz Oktobris 29, 2009

Burtnieku novada pašvaldība
Atklāta procedūra.
BNP01/09 ELFLA
(45233142-6)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »